Công ty TNHH XNK MC FOODS

Địa chỉ:

Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Thành Phố Hà Nội

Chăm sóc khách hàng

Phòng đối ngoại và phát triển kinh doanh

Địa chỉ: Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Thành Phố Hà Nội

Website: mcfoods.com.vn