MC FOODS là đơn vị nhập khẩu và chế biến sản xuất thực phẩm

Các sản phẩm nhập khẩu của MC FOODS như ức vịt hun khói, xúc xích, đùi gà Tây hun khói, cánh ngỗng hun khói… tất đều được mang đi kiểm định và công bố theo qui định của Việt Nam

Các sản phẩm chế biến như chân gà chân vịt rút xương và chưa rút xương, đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Việt